Så tjänar vi pengar >

5 råd till dig som har svårt att få lån

Innehållsförteckning se mere

Att ha svårt att få lån kan ibland sätta stora käppar i hjulen för ens planer och för vissa kan det vara omöjligt att få lån. Långivarnas beslut om att bevilja lån baseras på den ansökandes kreditvärdighet, som är ett mått på återbetalningsförmåga. Långivare är enligt lag skyldiga att genomföra en kreditupplysning på den som ansöker. En kreditupplysning innebär inte nödvändigtvis en kreditupplysning hos UC, långivaren kan använda sig av andra kreditupplysningsföretag.

En person med hög kreditvärdighet har ofta relativt hög och fast inkomst, få lån och inga betalningsanmärkningar. Låg kreditvärdighet är ofta associerat med låg inkomst eller ingen fast inkomst, många lån och betalningsanmärkningar. Det går att få lån med betalningsanmärkningar, beroende på vilka krav långivaren ställer.

Om du har ansökt om ett lån som inte har blivit beviljat har du rätt att få reda på vad som har legat till grund för beslutet. Man kan därför kontakta långivaren för att få en redogörelse om vad som deras beslut har baserats på.

Här är några saker till dig som har svårt att få lån kan göra för att förbättra din kreditvärdighet

1. Ta en kreditupplysning på dig själv

Om du har svårt att få lån kan det vara en god idé att ta en kreditupplysning på dig själv. Och genom den få en överblick av vad bankerna använder i sin bedömning. Det kan vara så att det finns outnyttjade krediter som du inte vet om. Du får också en  en upplysning om eventuella betalningsanmärkningar och när dessa kommer tas bort och se tidigare kreditupplysningar. Att ta en kreditupplysning på sig själv är gratis hos de flesta kreditupplysningsföretag.

2. Säg upp outnyttjade krediter

En bidragande orsak till att man kan ha svårt att få lån är att man har många outnyttjade krediter. Även om du inte använder krediterna så kan outnyttjade krediter synas på din kreditupplysning och påverka din kreditvärdighet negativt. Det kan därför vara en bra idé att avsluta dessa för att förbättra sin kreditvärdighet. Det är därför också en god idé att bara ha ett kreditkort. 

3. Undvik om möjligt att betala på kredit

Att betala med faktura innebär att en kredit beviljas. Dessa krediter är en del av kreditupplysningen och kan påverka kreditvärdigheten negativt och göra det svårare att få lån. Det kan därför vara en god idé att tex när man handlar online från trovärdiga butiker om möjligt välja ett annat betalningssätt än faktura. Detta gäller speciellt om man har för vana att handla hos ett flertal olika butiker då det kan resultera i många beviljade krediter och för många kreditupplysningar. 

4. Samla dina lån

Inte bara många beviljade krediter påverkar kreditvärdigheten negativt, det gör också många lån. Att samla små lån till ett större kan därför vara en väg till högre kreditvärdighet. En bonuseffekt är att det kan även ha fördelen att det blir mer lättöverskådligt vad man ska betala och hur mycket man har i lån om man samlar det. Här kan du läsa mer om att samla lån

5. Betala av på befintliga lån

Att minska antalet lån och det totala lånebeloppet är ett sätt att förbättra sin kreditvärdighet. Det kan ta lång tid att betala tillbaka om man har stora lån och det kan vara en bra idé att göra en månadsbudget som som inkluderar amorteringar på befintliga lån. Att lånen minskar över tid är något som generellt anses påverka kreditvärdighet positivt, vilket kan leda till en ökad möjlighet att ta lån i framtiden. Här kan du läsa mer om hur du enklast betalar tillbaka ditt lån.

En del av att förbättra sin kreditvärdighet är att förbättra sin ekonomi, det är ett arbete som kan ta lång tid och vara krävande. 

Till sist så kan det vara värt att minnas att det är återbetalningsförmåga som bankerna baserar sin bedömning på, det är inte på något vis en bedömning av den ansökandes karaktär.

Fyll i och få din låneansökan helt utan förpliktelser

E-post*

Telefonnummer*

Fortsätt utan att ange e-post

Zum Angebot Zum Angebot