Så tjänar vi pengar >

Hur räknar man ut ränta?

Den avgift som en långivare tar ut för att låna ut pengar kallas ränta.

Det är vanligt att ränta betalas varje månad tillsammans med övriga utgifter för ett lån, tex amorteringar. Räntan anges som en procent på den totala skulden, normalt anges räntan som en årsränta. Det finns olika typer av räntor. Nominell ränta är den ränta som en långivare tar ut för lånet. Effektiv ränta är den nominella räntan plus eventuella avgifter.  

Exempel på hur du räknar ut ränta 

Du har ett lån på 100 000 kr och räntan är 5% per år. 
100 000 x 0.05=5 000 kr. 
Den årliga räntekostnaden är 5 000 kr. 

Det är därför viktigt att du jämför lån innan du lånar pengar

Ränta och amortering 

För att kunna få ett så fördelaktigt lån som möjligt behöver du ha insikt i hur lånemarknaden fungerar. Det är viktigt att ta med flera olika faktorer i beräkningen när du ska jämföra de alternativ som finns på marknaden. En av de viktigaste faktorerna är räntan. Men även amorteringen är viktigt och på ett sätt kan man säga att dessa två faktorer hör ihop när det kommer till den totala kostanden för lånet.   

Enkelt förklarat kan man säga att alla lån kan delas in i två olika grupper. Den första gruppen är lån där du som låntagare är fritt ställd att göra vad du vill med pengarna som du lånar. Denna gruppen av lån är lån där det är beskrivet i lånevillkoren vad pengarna från lånet ska användas till.  

Räntan på dessa två olika typer av lån skiljer sig ofta åt. Lån som du som låntagare är fritt ställd att göra vad du vill med har ofta en högre ränta än lån som är bundna till ett specifikt syfte eller ändamål såsom exempelvis bostadslån. Därutöver finns det två olika typer av ränta:  

Du har kanske hört begreppen rörlig ränta och fast ränta förut och om du är bekant med vad dessa två olika räntetyper innebär för dig som låntagare, kan du givetvis hoppa över detta avsnitt. I annat fall kommer nedan lite mer information om vad som definierar rörlig ränta jämfört med fast ränta. Det är alltid en fördel att sätta sig in i vad olika faktorer betyder för dig som låntagare och inte minst för kostanden på lånet.  

Fast ränta innebär att räntesatsen är fastställd vid den tidpunkt då du ansöker och blir beviljad lånet i fråga. Alla kreditinstitut och långivare har själva bestämt vad den fasta räntesatsen ska ligga på, men den baseras allt som oftast på Riksbankens reporänta. Den fasta räntesatsen kan även skilja sig åt mellan olika typer av lån. Om reporäntan är låg och den fasta räntesatsen är låg kan du som låntagare tjäna på att välja fast ränta.  

Det betyder att även om den generella räntan i samhället stiger ligger räntan på ditt lån fortfarande kvar. Å andra sidan kan du förlora pengar på fast ränta om du väljer att teckna ett lån med fast ränta och sedan upplever att räntan sjunker. Då betalar du en onödigt hög ränta än jämfört med om du hade haft ett lån med rörlig ränta som följer reporäntan.  

Rörlig ränta innebär att räntan följer riksbankens reporänta och går därmed upp och ner i takt med hur samhällsekonomin utvecklar sig. Det betyder att du som låntagare kan ha tur och ta ett lån när räntan ligger på en mycket låg nivå. Om reporäntan sedan stiger, stiger också räntan på ditt lån och jag därmed blir lånet dyrare för dig som låntagare.  

Ränta och amortering hänger ihop  

En låg amortering kan verka attraktivt men det betyder ofta att lånets löptid är lång. Därmed betalas också ränta under alla månader, vilket i slutändan kan göra att lånet blir dyrare. Ett lån med högre ränta men kort löptid och hög amortering kan då blir billigare för dig som låntagare.   

Var uppmärksam på andra kostnader kring lånet  

Som låntagare bör du även ta hänsyn till andra avgifter och kostnader som är relaterade till ditt lån. Det kan bland annat handla om: 

  • Aviavgift 
  • Dröjsmålsränta  
  • Påminnelseavgift 

Genom att ta med så många olika kostnadsfaktorer som möjligt kan du få ett så bra och billigt lån som möjligt. 

 

Fyll i och få din låneansökan helt utan förpliktelser

E-post*

Telefonnummer*

Fortsätt utan att ange e-post

Zum Angebot Zum Angebot