Så tjänar vi pengar >

Vad är rörlig ränta?

Det finns flera olika typer av ränta på lånemarknaden i Sverige. En av de vanligaste räntorna är så kallad rörlig ränta. Den rörliga räntan är sannolikt den du tänker på när du tänker på kostnaden på ett lån.

Den rörliga räntan rör sig upp och ner under hela lånets löptid. Det betyder att ditt lån kan bli billigare och dyrare under lånets återbetalningsperiod beroende på om räntan stiger eller sjunker. 

I Sverige betalar man ränta på alla lån och räntan kan ses som kostnaden för att låna pengar av en långivare. Räntesättningen i Sverige är enligt lag fri. Det betyder att det är upp till varje långivare att fastsätta den ränta som önskas.

Därför är det även viktigt att du som låntagare gör en del förarbeten innan du väljer det lån du vill ansöka om. Genom att jämföra de olika lånealternativ som finns på lånemarknaden kan du säkra dig och din ekonomi ett så bra och billigt lån som möjligt. 

Fördelar med rörlig ränta  

Den främsta positiva aspekten med att välja rörlig ränta på ditt lån är att räntan följer marknadens utveckling. Det finns därför goda chanser för att ditt lån kommer att sjunka rejält kostnadsmässigt under dess löptid om den ekonomiska utvecklingen i samhället ser ljus ut.

Det är givetvis svårt att förutse kommande ränteökningar och -sänkningar, men genom att titta bakåt i tiden kan ofta de ekonomiska experterna ge en fingervisning om vad som komma skall. Det är viktig information för dig som överväger ett lån med rörlig ränta. 

Om man tittar bakåt i tiden har den fasta räntan alltid varit högre än den rörliga räntan. Det betyder att de kan säga att den rörliga räntan är ett billigare alternativ rent generellt. Det gäller dock att vara medveten om att det givetvis är ett undantag om räntan vid lånets ansökningstillfälle är mycket låg. 

Nackdelar med rörlig ränta  

När du väljer ett lån med rörlig ränta kan du inte beräkna den exakta kostnaden för lånet eftersom du inte kan förutse om räntan kommer stiga eller sjunka drastiskt under lånets löptid. Det skapar osäkerhet för dig som låntagare eftersom det blir svårt att räkna på om du har råd med ett lån eller inte.  
Kostanden för ett lån varierar kraftigt beroende på om räntan är låg eller hög.

Om räntan ligger på en låg nivå när du beräknar kostnaden för ett lån kan det helt enkelt se ut som om att lånet kommer bli mycket billigt för dig. Det kan emellertid vara ett missvisande resultat eftersom räntan kan stiga och därmed också kostnaderna för ditt lån. Om räntan stiger rejält kan kostnaderna för lånet bli så stora att det kan skapa problem rent ekonomiskt för dig som låntagare. Det kan i värsta fall resultera i att du inte har råd att återbetala ditt lån i tid. 
 

Fyll i och få din låneansökan helt utan förpliktelser

E-post*

Telefonnummer*

Fortsätt utan att ange e-post

Zum Angebot Zum Angebot