Så tjänar vi pengar >

Vad är ränta?

Ränta är den avgift som du betalar för att få låna pengar under en given period. Ränta är alltså kostnaden på hur mycket pengar det kostar för dig att låna pengar. Räntan beräknas i procent av det lånade beloppet per år.

Du ska alltså betala tillbaka både det lånade beloppet samt räntan när du betalar tillbaka ett lån. Om du önskar att få en överblick över vad ditt lån kommer att kosta i månaden, använd vår lånekalkyl. 

Olika typer av ränta  

Det finns flera olika typer av ränta när du kommer till lån. Det är en bra idé att sätta sig in i det uttryck som används inom branschen, det gör nämligen att du får större förståelse för hur lånemarknaden fungerar.  

Först och främst kan man prata om nominell ränta. Det kan enkelt beskrivas som kostnaden för att låna pengar. Den nominella räntan betalas per månad och beroende på om du väljer fast eller rörlig ränta, mer om det i nästa avsnitt.  

Ett annat uttryck som används inom lånebranschen är effektiv ränta. Den effektiva räntan är i motsättning till den nominella räntan, ett mått på den totala kostnaden för ditt lån. Den effektiva räntan kan användas som en god fingervisning för dig som vill jämföra olika lånealternativ. När du använder den effektiva räntan för att jämföra dina alternativ kan du få en klar överblick över hur mycket ett specifikt lån kommer att kosta dig totalt. 

Fast och rörlig ränta  

Man bör undersöka är om det är mest fördelaktigt med en rörlig eller fast ränta när det kommer till lån. Väljer man att teckna ett lån med fast ränta ligger alltså räntesatsen på samma nivå under hela lånets löptid. Den rörliga räntan rör sig upp och ner under hela lånets löptid. Det betyder att du inte kan förutse den exakta kostnaden för ditt lån när du ansöker om lånet. Om räntan sjunker under lånets löptid blir lånet i slutändan billigare för dig som låntagare och om räntan och andra sidan stiger blir lånet dyrare för dig som låntagare. 

Det är därför viktigt att räkna med goda marginaler när du beräknar kostnaderna för ditt lån och i slutändan om du har råd att teckna ett lån och att återbetala lånet inom återbetalningsperioden. 

Räkna ut din ränta 

Nominell ränta räknas enkelt ut genom att ta räntan på lånebeloppet multiplicerat med antal månader du vill låna pengar. 

 

Fyll i och få din låneansökan helt utan förpliktelser

E-post*

Telefonnummer*

Fortsätt utan att ange e-post

Zum Angebot Zum Angebot