Så tjänar vi pengar >

Vad är fast ränta?

När du väljer ett lån med fast ränta är din månadskostnad densamma under perioden räntan är bunden.

När du har fast ränta innebär det att du binder upp din ränta under en viss tid, ofta under hela återbetalningstiden när det gäller privatlån. Den fasta räntan behöver inte vara bestämd för alltid och när tiden som du bundit din ränta gått ut kan du förlänga bindningstiden på nytt. 

Vad är fast ränta

Fördelar med fast ränta  

Fast ränta eller bunden ränta syftar på en räntesats som är fastlagd vid ansökningstillfället. Du som ansöker om ett lån med fast ränta får alltså besked på vad räntan kommer ligga på under hela lånets löptid.

Fast ränta kan vara en fördel för dig som tecknar ett lån i en period där den aktuella räntan är på en låg nivå. Samtidigt finns det andra fördelar med att välja fast ränta jämfört med rörlig ränta.  

En stor del av att låna pengar handlar om att göra riskbedömningar. Du som låntagare bör alltså göra en budget över din nuvarande privatekonomiska situation för att räkna ut om du har råd att ta ett lån eller inte, samt om du har möjlighet att betala tillbaka lånet inom den återbetalningsperiod som avtalats i lånevillkoren. Med fast ränta är det med andra ord enkelt att beräkna den totala räntekostnaden för ditt lån, vilket kan vara en fördel. 

Nackdelar med fast ränta  

Självklart finns det även negativa aspekter med fast ränta. När man som låntagare tecknar ett lån i en period då räntan är låg, är en fast ränta självklart en fördel. Men räntan är svår att förutspå och kan därmed sjunka ytterligare. Om räntan skulle sjunka väsentligt under ditt låns löptid kommer du att förlora pengar på att välja fast ränta jämfört med rörlig ränta.

Den rörliga räntan rör sig efter reporäntan som sätts av Riksbanken. 

En annan negativ aspekt med fast ränta är att du måste betala ränteskillnadsersättning till banken om du väljer att återbetala ditt lån i förtid. Om du väljer att återbetala till banken tidigare än den återbetalningstid som man fastslagits i lånevillkoren, blir lånet föremål för ränteskillnadsersättning till banken.

Det är du som låntagare som är skyldig att betala ränteskillnadsersättning till banken när du återbetalat ett lån innan den återbetalningsperiod som avtalats i lånevillkoren har löpt ut. 

 

Fyll i och få din låneansökan helt utan förpliktelser

E-post*

Telefonnummer*

Fortsätt utan att ange e-post

Zum Angebot Zum Angebot