Så tjänar vi pengar >

Vad är nominell ränta?

Nominell ränta är den grundläggande ränta som du betalar när du tar ett lån. Det är alltså den ränta som visas utan dolda avgifter som avi-avgifter och uppläggningsavgift.  

Den nominella räntan är alltså i själva verket lånet rensat från avgifter och uppläggningsavgifter. Många gör därför misstaget att endast jämföra lån och dess nominella ränta. Det är viktigt att veta antal betalningstillfällen och avi-avgifter för att få en överblick över vad ditt lån egentligen kommer att kosta. 

  1. Vad ligger till grund till den nominella räntan
  2. Skillanden på nominell och effektiv ränta
Vad är nominell ränta?

Vad ligger till grund till den nominella räntan

Nominell ränta eller bara ränta kan beskrivas som kostnaden för ditt lån. Det är givetvis intressant att ta reda på vad den nominella räntan baseras på eftersom den nominella räntan utgör den största delen av avgiften för ditt lån. Det är därför viktigt att ta med den i din beräkning när du jämför de olika lånealternativ som finns på marknaden. Precis som du läst om tidigare är det inte bara räntan som är avgörande för kostnaden på ditt lån, utan även antal betalningstillfällen.  

Eftersom du betalar ränta månadsvis, är det intressant att veta hur många månader du ska betala ränta. Räntan gånger det antal månader du ska betala ränta, det vill säga lånets löptid, utgör den totala kostnaden för ditt lån när det kommer till räntan. Observera dock att det tillkommer ofta andra avgifter såsom uppläggningsavgift och aviavgift på ditt lån.  

Den nominella räntan styrs av den så kallade reporäntan. Reporäntan är Riksbankens främsta verktyg för att styra den ekonomiska utvecklingen i Sverige. En högre reporänta gör att allt fler privatkonsumenter i samhället väljer att spara pengar eftersom en högre ränta genererar ett större avkastning på ditt sparande. En låg ränta motiverar istället marknaden till att ta lån eftersom kostnaden för lånet blir lägre med en lägre ränta. 

Enkelt förklarat kan man säga att reporäntan är den ränta som kreditinstitut och långivare lånar pengar för. Den har därför även en effekt på kostnaden för ditt lån som privatperson. 

Skillnaden på nominell och effektiv ränta 

Skillnaden på nominell ränta och effektiv ränta är följande: den nominella räntan syftar endast på själva räntan på ditt lån. Den effektiva räntan å andra sidan består dels av den nominella räntan, men även av alla avgifter som är kopplade till ditt lån. Man kan säga att den effektiva räntan är ett mått på den totala kostnaden för ditt lån. 

Därför ska du använda dig av den effektiva räntan när du jämför lån  

Genom att jämföra den effektiva räntan på de lånealternativ som finns på marknaden kan du säkra dig det lån som passar bäst för just din privatekonomiska situation. Det leder i slutändan till att du får ett lån som är så bra och billigt som möjligt för just dig. 

Fyll i och få din låneansökan helt utan förpliktelser

E-post*

Telefonnummer*

Fortsätt utan att ange e-post

Zum Angebot Zum Angebot