Så tjänar vi pengar >

Vad är avi-avgift?

Aviavgiften är en administrationskostnad som långivare har rätt att ta ut när det skickar fakturor och betalningspåminnelser till dig som låntagare.

Om du blir beviljad ett lån tillkommer en del kostnader för lånet. Utöver amorteringen, alltså själva avbetalningen på det faktiska lånet, tillkommer räntan på lånet. Man kan säga att räntan är avgiften du betalar för att få lov att låna pengar.

Därutöver tillkommer mer eller mindre avgifter på lånet så som aviavgift. Antal avgifter beror på vilken långivare du väljer och det kan utgöra en stor skillnad för dig som låntagare.  

Därför är det extra viktigt att du jämför det olika alternativ som finns på lånemarknaden i Sverige. Genom att jämföra de alternativ som finns kan du hitta ett lån som passar just din privatekonomiska situation. Det är nämligen inte bara avgifter som är avgörande när det kommer till lån utan även hur mycket du ska amortera per månad och givetvis också räntan. 

När det kommer till avgifter skiljer sig långivarna på marknaden betydligt. En del har en lägre ränta, men fler och dyrare avgifter för det som låntagare. Därför gäller det att undersöka och jämföra alla aspekter när det kommer till lån. Ett lån med en låg ränta kan alltså ha många dolda avgifter och i slutändan bli dyrare än ett lån med en högre ränta och aviavgifter. Därför gäller det att du tar med alla aspekter av lånets avgifter när du gör din jämförelse. På det viset kan du säkra dig ett så bra och billigt lån som möjligt.  

Storleken på aviavgift 

Aviavgiften brukar vanligtvis ligga på ca. 30 – 50 kr. Men det finns givetvis långivare som tar ut högre aviavgifter också. Därför gäller det att undersöka samtliga utgifter innan du ansöker om ett lån eller en kredit.   

Här betalar du aviavgift 

När du ansöker om ett lån och blir beviljad lånet utbetalas pengarna till ditt konto och nästföljande månad ska du börja betala av på lånet. Det belopp du ska betala av per månad består av amortering, ränta och avgifter. När långivaren skickar ut en avi till dig tar långivaren ut en avgift och den avgiften kallas för aviavgift.  

Det finns långivare på marknaden som inte tar ut aviavgift när du väljer att ta emot din faktura digitalt. Men det är helt enkelt upp till långivaren att bestämma om det ska läggas på en aviavgift eller inte. Långivaren har enligt lag rätt att ta ut en aviavgift.   

Om du ska ta ett lån kan du kontrollera med långivaren vilka avgifter som gäller. Det är alltid viktigt att räkna in alla avgifter i den totala kostnaden för lånet för att få en så tydlig och klar bild över lånets totala kostnad som möjligt. Det är viktig information för dig när du ska budgetera för lånekostnaderna och i slutändan räkna ut om du har råd att ta ett lån eller inte. 

Fyll i och få din låneansökan helt utan förpliktelser

E-post*

Telefonnummer*

Fortsätt utan att ange e-post

Zum Angebot Zum Angebot