Är det möjligt att ta ett lån trots aktiv skuld hos Kronofogden?
Så tjänar vi pengar >

Är det möjligt att ta ett lån trots aktiv skuld hos Kronofogden?

Kort sagt är det inte möjligt att låna pengar när man har en aktiv skuld hos Kronofogdemyndigheten, såvida man inte har en säkerhet. Den lag som reglerar lånemarknaden i Sverige hindrar långivare från att bevilja lån till låntagare med en aktiv skuld hos Kronofogden, men under vissa förutsättningar går det ändå att ta ett lån. 

Typer av lån trots aktiv skuld hos Kronofogden 

Det är inte avgörande vilken typ av lån du ansöker om när du har en aktiv skuld hos Kronofogdemyndigheten. Det som är avgörande är att den lag som reglerar lånemarknaden föreskriver att långivare inte får bevilja lån till låntagare som har en aktiv skuld hos Kronofogdemyndigheten.   

Det finns emellertid faktorer som gör att du kan få beviljat ett lån även om du har en aktiv skuld hos Kronofogdemyndigheten. Vi ska titta närmare på vad du själv kan göra för att bli beviljad ett lån, även om du har en aktiv skuld.

*Det är viktigt att förstå att om du har svårt att få din hushållskassa att räcka månad efter månad kan det vara så att du behöver göra en budget och genomgång av din ekonomiska situation framför att ta ett nytt lån.   

Men om du tidigare har varit ekonomiska svårgheter och idag har en mer ordnad ekonomi, men fortfarande har en aktiv skuld hos Kronofogdemyndigheten kan du läsa vidare. Här får du information om hur du kan gå till väga om du vill ansöka om ett lån när du har en aktiv skuld hos kronofogdemyndigheten. 

Snabblån eller smslån 

Det finns lån som går att ansöka om även om man har en aktiv skuld hos Kronofogdemyndigheten, som snabblån och smslån. Det som är värt att veta är att lånet kan bli dyrare när du har skulder eller betalningsanmärkningar.  

Det beror främst på att långivaren anser att låntagare med aktiva skulder och betalningsanmärkningar har en sämre förmåga att betala tillbaka lånet inom lånets löptid. Det vill säga att långivaren tar en större risk när lån beviljas till låntagare med aktiva skulder hos kronofogdemyndigheten eller med betalningsanmärkningar.  

Rent kostnadsmässigt är det bästa för dig att betala tillbaka din skuld hos kronofogdemyndigheten och vänta tills med betalningsanmärkningar har försvunnit ur registret, vilket kan ta upp till tre år, innan du ansöker om ett nytt lån. 

Omstartslån 

Omstartslån kallas populärt de lån som samlar ihop gamla skulder i ett nytt låneformat. Genom att lösa flera mindre skulder kan du får bättre lånevillkor och därigenom sänka dina månadskostnader. Det gör att du får mer pengar över varje månad, vilket gör att du kan betala av mer på dina skulder.   

Det är en fördel att göra en kalkyl och sammanställning över de skulder du har idag. Genom att rada  upp alla dina mindre lån och skulder kan du räkna samman vad din totala skuld är. Med ett omstartslån kan du lösa skulderna med ett nytt lån. När du väljer att ta ett omstartslån får du möjlighet att jämföra olika lån på marknaden och på det sättet hitta ett lån som ger dig bättre lånevillkor än tidigare.   

Det är viktigt att titta på lånets löptid och hur mycket du ska amortera per månad. Glöm inte att räkna med ränta och eventuella avgifter när du budgeterar för ditt nya lån. Börja alltid med att göra en uträkning för att säkerställa att du verkligen kan tjäna pengar på att lägga om dina lån med ett omstartslån.   

Ett pantlån  

Ett alternativ för dig som har en aktiv skuld hos kronofogdemyndigheten är att ta ett så kallat pantlån. Ett pantlån är en låneform som skiljer sig från de traditionella lån som finns på lånemarknaden i Sverige. När du som låntagare väljer att ta ett pantlån fungerar det som så att du lämnar en värdefull ägodel som pant för ditt lån.   

Man kan säga att ägodelen är säkerheten för lånet. Om du inte har möjlighet för att återbetala lånet till långivaren kan ägodelen säljas av långivaren och därmed bekosta skulden. Pantlån är ett av de få alternativ på lånemarknaden i Sverige som du med en aktiv skuld hos kronofogdemyndigheten och med betalningsanmärkningar kan välja.   

Det är viktigt att förstå att du som har en aktiv skuld hos kronofogdemyndigheten eller många betalningsanmärkningar ofta anses som en oattraktiv låntagare av långivaren. Det gör att kostnaden för lånet blir högre än om du inte har en aktiv skuld eller betalningsanmärkningar när du ansöker om ett lån. 

Dessa lån kan du inte få med en aktiv skuld hos Kronofogden  

Rent generellt kan man säga att det är svårt att låna pengar i Sverige med en aktiv skuld hos kronofogdemyndigheten. Det beror på att du som låntagare inte anses att ha förmåga att återbetala lånet inom lånets löptid, än en låntagare utan en aktiv skuld eller betalningsanmärkning.   

När du som låntagare ansöker om lån med en aktiv skuld eller med betalningsanmärkningar blir räntan på lånet sannolikt högre än om du inte hade haft en aktiv skuld eller en betalningsanmärkning. Det beror på att långivaren anser att det finns en risk att låna ut pengar till låntagare med aktiva skulder och betalningsanmärkningar.   

Om du har en aktiv skuld hos Kronofogdemyndigheten är i prinicip alla lån, utan de ovannämnda uteslutna. 

Det finns emellertid faktorer som gör att du ändå kan bli beviljad ett lån. Genom att ställa olika typer av säkerhet till långivaren kan du bli beviljad ett lån med en aktiv skuld hos Kronofogden. Som tidigare nämnt är ett alternativ så kallade pantlån. När du tar ett pantlån är det en ägodel i din besittning som står som säkerhet för lånet. Ett annat alternativ är att använda en så kallad borgensman.   

Borgensman  

En borgensman är en person som kan garantera att lånet återbetalas i tid. Det betyder att skulden överförs till borgenären om låntagaren inte kan betala tillbaka lånet. En borgensman kallas populärt även för medsökande. Om du har en aktiv skuld hos Kronofogdemyndigheten kan dina chanser för att få ett lån beviljat öka, om du väljer att ansöka om lånet med en medsökande. Ju bättre ekonomi din medsökande har, desto större chans är det att lånet eller krediter beviljas av långivaren.   

Det är viktigt att inte ta lån om du inte har råd att betala av din skuld. Alla lån ska återbetalas till långivaren. Ett bra sätt att kontrollera om du har råd att ta ett nytt lån är att göra en budget över din privatekonomiska situation. Lista alla dina inkomster och utgifter. Gör sedan en uträkning för att se om du får ett överskott eller underskott när alla utgifter är betalade vid månades slut. Om du har ett underskott lever du utöver dina tillgångar och dina skulder ökar då för varje månad som går.   

Om du har ett överskott kan du välja att betala av mer på dina aktiva skulder för att bli av med dem snabbare. När du gör din uträkning är det viktigt att komma ihåg att det inte bara är lön som räknas till inkomst, även sjukpenning, pension, barnbidrag och bostadsbidrag räknas till inkomster.  

Det är dessutom viktigt att du tar med alla de utgifter du har varje månad. Tänk på att vissa beräkningar endast kommer varje kvartal. Om du får räkningar per kvartal kan du dela upp beloppet på räkningen i tre lika stora delar. Ta sedan en av dessa tre delar och för i din månadsbudget under utgifter.   

Betala av skulden innan du lånar pengar  

Det bästa för dig som låntagare är att betala av dina skulder innan du ansöker om nya lån, om det inte handlar om ett omstartslån eller ett så kallat samlingslån. Ett samlingslån är ett lån som samlar flera mindre smålån i ett enda lån.   

När du ansöker om ett samlingslån får du möjlighet att jämföra olika lån på lånemarkden. På det viset kan du hitta ett lån med lägre ränta än vad du betalar idag. 

 

Fyll i och få din låneansökan helt utan förpliktelser

E-post*

Telefonnummer*

Fortsätt utan att ange e-post

Zum Angebot Zum Angebot