Så tjänar vi pengar >

Vilka konsekvenser kan en betalningsanmärkning få?

En betalningsanmärkning kan leda till många ekonomiska konsekvenser längre fram i tiden. Rent teoretiskt leder en betalningsanmärkning ofta till ökade utgifter i förbindelse med en räkning. När du väl har fått en betalningsanmärkning kan det blir svårt för dig i framtiden att teckna hyreskontrakt, söka jobb och framförallt allt att ansöka om lån. 

Konsekvenser av betalningsanmärkning  

Att få en betalningsanmärkning ger några konsekvenser som gör att det kan bli svårare att: 

Tips för att undgå betalningsanmärkning  

När en räkning inte betalas i tid tillkommer åtskilliga avgifter. De avgifter som ofta tillkommer är till exempel påminnelseavgift, dröjsmålsränta och extra kostnader för utskick av påminnelseavier.

Om du betalar din räkning inom det förfallodatum som står på påminnelseavin tillkommer oftast endast påminnelseavgifterna och därefter tillkommer ofta även dröjsmålsränta. Så det är viktigt att betala dina räkningar i tid och undvika betalningsanmärkningar.   

Om du vill försäkra dig om att du inte får några betalningsanmärkningar kommer här ett par tips:  

  • Genom att göra en budget över din privatekonomiska situation vet du att du har råd att betala alla räkningar vid månadens slut. 
     
  • Använd i så stor utsträckning som möjligt autogiro. Med autogiro betalas dina räkningar automatiskt och risken för att du missar att betala en räkning minskar avsevärt.  

  • Om du har en varierande inkomst kan det vara bra att ha en säkerhetsbuffert. Den bästa bufferten du kan ha är egna sparade pengar. Genom att börja med ett sparande kan du lägga undan pengar varje månad och där igenom bygga upp en buffert. Om du inte har möjlighet att spara pengar varje månad kan en kredit vara ett alternativ. 

 

Fyll i och få din låneansökan helt utan förpliktelser

E-post*

Telefonnummer*

Fortsätt utan att ange e-post

Zum Angebot Zum Angebot