Så tjänar vi pengar >

Kan jag låna utan kreditupplysning?

Nej, för att alla långivare har enligt lagkrav på att de ska göra en kreditupplysning när du ansöker om lån. 

Det finns alltså inga lån utan kreditupplysning, men kom ihåg att UC inte är samma sak som kreditupplysning. UC är en förkortning för det största upplysningsföretaget och om en långivare säger att de lånar utan UC, så kommer de att göra en kreditupplysning på dig men vid ett annan kreditupplysning.

Kan jag låna utan kreditupplysning

Om kreditupplysning 

Det är en bra idé att sätta dig in i vad en kreditupplysning är och i detta avsnitt kan du läsa mer om vad en kreditupplysning är, var uppgifterna i kreditupplysningen kommer ifrån och hur långivare bedömer en kreditupplysning.  

Kreditupplysningsföretag  

För att du ska kunna ta del och förstå följande information här nedan, behöver du först och främst känna till vad en kreditupplysning är för något - vi kommer därför börja med att titta på den frågan. Men innan du börjar läsa informationen här nedan är det viktigt att veta att en “kreditupplysning” och “UC “ inte är samma sak. Förkortningen UC står för Upplysningscentralen, som tidigare var ett kreditupplysningsföretag som ägdes av svenska staten.   

UC är det största kreditupplysningsföretaget i Sverige. Många företag, kreditinstitut och långivare vänder sig till just UC när det ska välja vilket kreditupplysningsföretag de ska använda för att inhämta kreditupplysningar. Därför förknippar många förkortningen UC med en kreditupplysning.   

Det kan skapa en del förvirring på lånemarknaden eftersom en del långivare erbjuder “lån utan UC”, mer om vad det betyder strax. Som låntagare kan man tolka det som att långivaren erbjuder lån utan att inhämta en kreditupplysning, men det är helt enkelt ett missförstånd.   

Antal förfrågningar  

När en långivare erbjuder “lån utan UC” betyder det att långivaren använder ett annat kreditupplysningsföretag än just Upplysningscentralen, vilket det kan vara en fördel för en del låntagare. Bland annat beror det på att långivaren ofta gör en helhetsbedömning av låntagaren. Kreditinstitutet eller långivaren tittar på flera faktorer när de bedömer din kreditupplysning och en av faktorerna är antal kreditförfrågningar.   

Kreditförfrågningar betyder enkelt förklarat antalet gånger det har gjorts en kreditupplysning på en låntagare. En del långivare anser att många kreditupplysningar eller förfrågningar, som det populärt kallas inom lånebranschen, är negativt. Det kan nämligen, enligt en del långivare, tyda på att låntagaren har en ekonomisk situation som många långivare anser oönskad.  

Kort sagt är alltså en kreditupplysning en samlad rapport över din privatekonomiska situation. Den som har för avsikt att låna pengar blir föremål för en kreditupplysning.  

Uppgifterna i en kreditupplysning  

Alla uppgifter i en kreditupplysning hämtas från Skattemyndigheten och från kreditupplysningsföretagets egen databas. Alla inkomstuppgifter hämtas från din inkomstdeklaration som du skickar in till Skattemyndigheten när du deklarerar. Uppgifter om antal förfrågningar hämtas ur kreditupplysningsföretagets egen databas. Och just det kan vara intressant för dig som låntagare.   

Som tidigare beskrivet är det ogynnsamt med många förfrågningar för dig som låntagare när det kommer till en del långivare och kreditinstitut. Det kan helt enkelt bli svårt att bli beviljad ett lån om det har gjorts många kreditupplysningar på dig. Även om det har gjorts många kreditupplysningar betyder det självfallet inte att du har fått beviljat krediter vid varje tillfälle.  

Om man som låntagare väljer att jämföra lån på egen hand, utan att använda en låneförmedlare, får man själv undersöka varje långivares och kreditinstituts lånevillkor och där uppstår problemet.   

En del långivare ger nämligen först fullständiga uppgifter om lånevillkoren efter att en kreditupplysning gjorts. Det handlar bland annat om ränta på lånet i fråga. Det är givetvis information som är viktig för att du som låntagare ska kunna göra en rättvis bedömning av lånet. Men det kan alltså i slutändan resultera i många kreditupplysningar, vilket kan undvikas genom att använda en låneförmedlare som ofta kan ge svar från flera långivare med en enda kreditupplysning.  

Om många kreditupplysningar har gjorts via ett och samma kreditupplysningsföretag kan du som låntagare välja ett lån där kreditupplysningen görs via ett annat kreditupplysningsföretag.   

Därför kan du inte låna utan kreditupplysning 

Alla kreditgivare och långivare i Sverige är skyldiga enligt lag att inhämta kreditupplysning om en potentiell låntagare, innan ett lån eller en kredit beviljas och pengarna utbetalas till personens konto.  

Fyll i och få din låneansökan helt utan förpliktelser

E-post*

Telefonnummer*

Fortsätt utan att ange e-post

Zum Angebot Zum Angebot