Så tjänar vi pengar >

Kan jag låna utan fast anställning

Ja du kan låna utan fast anställning men det gör det svårare att få ett lån beviljat. Men det är fortfarande inte omöjligt för dig att låna ändå, om långivaren bedömer att du har en god återbetalningsförmåga.

Olika former av inkomst 

Även du som inte har fast anställning kan låna pengar. Lånevillkoren kan dock förändras en del om du vill låna pengar utan att ha ett fast arbete. Bland annat beror det på att långivaren anser låntagare utan fast anställning som mer osäkra. Långivaren anser helt enkelt att låntagarens återbetalningsförmåga är lägre utan en fast anställning. Men det betyder alltså inte att man inte kan låna pengar utan ett fast arbete. Vi ska titta närmare på vilka faktorer som påverkar lånet och lånevillkoren när man inte har en fast anställning.   

Bland annat handlar det om vilka andra inkomster du har. Det är nämligen inte bara lön som räknas till inkomst, men mer om detta strax. Därutöver är det självklart avgörande hur stort lån du vill teckna samt hur din ekonomiska situation ser ut i övrigt. 

Ingen fast anställning 

De som inte har en fast anställning kan låna pengar. Om du är intresserad av att låna pengar eller överväger att ansöka om ett lån kan du läsa mer här. Många som ska låna pengar tror att man måste ha en fast anställning för att få lov att låna. Det beror på att många tror att det endast är inkomst från arbete som räknas när det kommer till just inkomster. Men i själva verket räknas flera olika poster till inkomster. Bland annat räknas: 

  • Bidrag 
  • Bostadsbidrag 
  • Sjukpenning  
  • Pension 

Ovanstående räknas alla till inkomster därför kan även du som inte har en fast anställning låna pengar. 

Storleken på lånet  

Storleken på lånet är avgörande för om du kan få ett lån beviljat eller inte. Ju större lån du ansöker om, desto mer pengar behöver du kunna betala tillbaka varje månad. Återbetalningsbeloppet per månad avgörs dessutom av hur lång löptid det är på lånet samt vilken typ av ränta du väljer.   

Ekonomisk situation  

Långivaren tittar allt som oftast på din ekonomiska situation och jämför den med den inkomst du har. När det kommer till inkomst tittar långivaren på ovanstående poster. Alla poster räknas samman och utgör din samlade inkomst per månad. Den summan är intressant för långivaren att jämföra med är antal krediter du redan har utnyttjat. Varje långivare tittar dessutom på hur mycket krediter du redan har fått beviljade. 

Dessa två nyckeltal hålls mot varandra och jämförs för att kunna skapa en bild över din ekonomi. Det belopp du har över varje månad efter att du har betalat amorteringarna på dina övriga krediter utgör ditt tillgängliga belopp. Långivaren gör sedan en estimering av din ekonomiska situation och räknar med att du har fler utgifter än bara dina övriga krediter att betala. 

Öka chanserna att få lån utan fast anställning  

Eftersom långivare tittar på din ekonomiska situation och jämför den med antal beviljade krediter är det viktigt att avsluta de krediter som du redan har använt dig av och betalat av.  

Dessutom kan det vara en bra idé att samla ihop dina mindre lån och krediter i ett enda större lån och därmed få bättre lånevillkor. Det gör att det blir billigare för dig i slutändan - vilket bidrar till att du får mer pengar över varje månad. Därutöver finns det flera andra saker du kan titta på för att öka dina chanser för att bli beviljad ett lån eller en kredit. Bland annat kan man använda sig av en medsökande. 

 

Fyll i och få din låneansökan helt utan förpliktelser

E-post*

Telefonnummer*

Fortsätt utan att ange e-post

Zum Angebot Zum Angebot