Så tjänar vi pengar >

Hur mycket kan jag låna?

Det beror på hur just din ekonomiska situation ser ut. Men med de olika låneformerna kan du med ett snabblån låna 500 - 50 000 kr, privatlån låna 10 000 - 600 000 kr och kreditkort 10 000 - 500 000 kr.

Hur mycket kan jag låna

Inkomster och utgifter  

Huvudsakligen finns det tre olika faktorer som avgör hur mycket pengar du får låna. De tre faktorer som spelar in är kreditvärdigheten, den lagmässiga aspekten, samt att du kan hitta en långivare som erbjuder den typ av lån som du önskar. Din kreditvärdighet bestäms utifrån flera faktorer och dessa ska vi titta närmare på nu. Den lagmässiga aspekten kan du läsa mer om i nästa avsnitt.  

Det kanske kan tyckas vara lite invecklat med kreditvärdighet, men egentligen är det ganska logiskt. Enkelt förklarat kan man säga att kreditvärdigheten bestämmer om du lever upp till de krav långivaren eller kreditinstitutet ställer på dig som låntagare.  

Rent lagmässigt ska du leva upp till de krav och lagar som reglerar lånemarknaden i Sverige, men som sagt kan du läsa mer om det under nästa punkt. Det är nämligen bra med en del kännedom omkring hur kreditvärdighet fungerar för att enklare kunna förstå den lagmässiga aspekten. Därutöver behöver du givetvis också hitta en långivare som erbjuder lån som passar just din privatekonomiska situation. 

Kreditvärdighet 

Låt oss titta närmare på den första aspekten; kreditvärdigheten. Din kreditvärdighet bestäms utifrån flera olika faktorer. Den främsta faktorn är givetvis din inkomst men även antal beviljade krediter spelar in. Varje långivare har rätt att själv besluta om vilka kriterier som ska gälla, förutsatt att de ligger inom ramen för vad lagen föreskriver. När långivaren tittar på din inkomst är det den taxerade inkomsten som du har haft föregående år, som räknas.  

Men det finns även kreditinstitut och långivare som beviljar lån och krediter genom att titta på din nuvarande ekonomiska situation genom att titta bakåt i tiden. Vad menar vi med att titta bakåt i tiden? När en kreditupplysning görs hämtas uppgifterna i kreditupplysningen från din inkomstdeklaration vilken kommer från Skattemyndigheten. En inkomstdeklaration bygger på uppgifter från föregående år. Det vill säga att uppgifterna som används för att bedöma din kreditvärdighet när det kommer till din inkomst, baseras på föregående år.    

Antal krediter 

Långivare tittar ofta också på antal beviljade krediter, här tittar man på hur många krediter låntagaren har totalt. Men det är inte bara antalet krediter eller kreditupplysningar som är intressant för långivaren, utan även den totala summan av alla beviljade krediter.  

Låt oss ta ett exempel för att tydliggöra hur långivaren tänker och bedömer din kreditvärdighet: Om du köper en säng på kredit för x antal kronor får du en beviljad kredit på x antal kronor. Även om du efter en tid har betalat av sängen, betyder det inte alltid att din kredit avslutas automatiskt. När långivaren gör sin bedömning tittar man på summan av alla krediter som du har fått beviljade och som du fortfarande har - det beloppet jämförs sedan med din deklarerade årsinkomst.  

Tillgängligt belopp 

Det som är intressant för långivaren är hur mycket pengar du har över varje månad när alla dina krediter är utnyttjade – oavsett om de är utnyttjade eller inte. Beloppet du har över när alla dina krediter är utnyttjade är det belopp du har tillgängligt och kan leva på - utifrån långivarens ekonomiska bild över din ekonomi.

Även om du har en del pengar över räknar långivaren givetvis också med att du har andra utgifter, utöver amorteringarna och räntorna på dina krediter. En säng kanske inte nödvändigtvis är så dyr och därför blir krediten inte så hög, men om du har flera olika saker på avbetalning kan det bli en hel del pengar. Det kan exempelvis röra sig om glasögon, TV, mobiltelefon och så vidare.  

Varje långivare kan själv besluta hur stor summa du som låntagare ska ha över varje månad procentuellt, när alla dina beviljade krediter är utnyttjade. Det är dock viktigt att notera att alla långivare och kreditinstitut till Sverige är förpliktigade till att undersöka låntagarens ekonomiska situation för att undvika att bevilja krediter och lån utöver låntagarens budget. 

Nu över till själva lånet. Det finns massor med olika lån på marknaden i Sverige. Många långivare och kreditinstitut erbjuder dessutom flera olika typer av lån. För att hitta det lån som bäst passar din ekonomi behöver du jämföra de alternativ som finns på marknaden.

Det som är viktigt att titta extra noga på är bland annat: 

Regler och lagar  

Under detta avsnitt kan du läsa om den lagmässiga aspekten när det kommer till lån och krediter på den svenska marknaden. I Sverige är det finansinspektionen som är ansvarig myndighet för att kontrollera att långivare och kreditinstitut följer de lagar och regler som gäller på lånemarknaden. Finansinspektionen kontrollerar att alla lagar och regler följs och är även med och utbreder framtida tilltag för att säkra en stabil marknad både för låntagaren och långivaren.  

Du som låntagare behöver givetvis inte ha kännedom om alla regler och lagar som gäller när det kommer till lån och krediter i Sverige. Men det kan vara ganska bra att sätta sig in i några grundläggande lagar, inte minst för att känna till sina egna rättigheter och skyldigheter när det kommer till lån och krediter.  

De främsta lagarna som är viktiga att känna till är:  

  • Du som låntagare måste vara skriven i Sverige  
  • Alla låntagare måste vara myndiga  
  • Långivare får inte enligt lag bevilja lån till låntagare med en aktiv skuld hos Kronofogdemyndigheten 

 

Fyll i och få din låneansökan helt utan förpliktelser

E-post*

Telefonnummer*

Fortsätt utan att ange e-post

Zum Angebot Zum Angebot