Så tjänar vi pengar >

Vad är UC?

UC är ett kreditupplysningsföretag som ger kreditupplysningar till banker, företag och andra aktörer. 

UC lyder under Kreditupplysningslagen (KuL), vilket innebär att du som privatperson har rätt att veta när det har gjorts en kreditupplysning på dig, samt vilken information som har lämnats ut på dig. 

Varför använder långivare UC 

För att förstå varför långivare och kreditinstitut använder UC behöver man sätta sig in i vad UC står för och vad det är för typ av företag. UC står för Upplysningscentralen. Företaget Upplysningscentralen var tidigare ett statsägt kreditupplysningsföretag i Sverige, men är idag ett vanligt bolag. Upplysningscentralen är Sveriges största kreditupplysningsföretag och samarbetar med banker och företag.   

Företagets affärsmodell går ut på att tillhandahålla kreditupplysningar om privatpersoner och företag. Eftersom upplysningscentralen är Sveriges största kreditupplysningsföretag är det många som förknippar förkortningen UC med en kreditupplysning. Det kan skapa en hel del förvirring och missförstånd på lånemarknaden eftersom UC bara är en förkortning på företagets namn och egentligen inte har någonting att göra med en egentlig kreditupplysning.  

En del långivare erbjuder “lån utan UC” och det kan göra att man som låntagare tror att lånet beviljas utan att en kreditupplysning görs, vilket i praktiken inte stämmer. Men det kan vara avgörande för dig som låntagare vilket kreditupplysningsföretag som används när du ansöker om lån. För att förstå varför val av kreditupplysningsföretag kan vara intressant för dig som låntagare behöver man veta vad kreditvärdighet är för något.   

Din kreditvärdighet  

Uttrycket kreditvärdighet är en benämning på hur väl långivaren anser att du kan återbetala ditt lån. Kreditvärdigheten baseras på många olika faktorer som rör din ekonomi. Du kan öka kreditvärdigheten själv genom att ordna din ekonomiska situation på bästa möjliga sätt.

En av de faktorer som påverkar kreditvärdigheten är antal förfrågningar. Förfrågningar är ett begrepp som används inom lånebranschen och syftar på hur många gånger det har gjorts en kreditupplysning på dig.   

För långivaren är det intressant att veta hur många förfrågningar som gjorts och hur många beviljade krediter du har idag. Antal förfrågningar kan indikera att du har svårt att få lån, vilket kan göra att långivaren höjer kostnaderna på lånet genom att erbjuda en högre ränta.   

Så påverkar kreditupplysningar din kreditvärdighet hos UC 

När en långivare tittar på din kreditvärdighet kommer upplysningarna dels från Skattemyndigheten. Det är främst din deklarerade inkomst man tittar på här. Men när det kommer till antal förfrågningar är det kreditupplysningsföretagets egen databas informationen hämtas ifrån.  

Det finns nämligen inte en samlad databas för alla kreditupplysningsföretag i Sverige. Det betyder att om du har många förfrågningar, alltså om många långivare har tagit kreditupplysningar på dig genom UC, syns inte det när du ansöker om lån där ett annat kreditupplysningsföretag används.   

Det är upp till varje långivare att bestämma vilket kreditupplysningsföretag som ska användas när de ska begära ut en kreditupplysning på dig som låntagare. Om du ska ansöka om ett lån och har många kreditförfrågningar på dig som har tagits av Upplysningscentralen kommer dessa förfrågningar alltså inte synas om en långivare använder ett annat kreditupplysningsföretag när kreditupplysningen görs.   

Detta kan vara en fördel för dig som låntagare eftersom att det kan underlätta att bli beviljad ett lån eller en kredit. Det kan dessutom bli billigare för dig som låntagare eftersom långivare inte vet att det har gjorts kreditupplysningar på dig tidigare.   

Det är viktigt att veta att en kreditupplysning är ett mått på din ekonomiska situation och därför är det viktig information för långivaren att ta del av. I slutändan handlar det om att inte bevilja lån till låntagare som kommer att få svårt att betala tillbaka lånet inom den låneperiod som har avtalats i lånevillkoren.

Det är alltid viktigt att man som låntagare gör en budget och en kalkyl över sin ekonomiska situation innan man ansöker om ett lån för att säkerställa att man har råd att ta lånet och kan betala tillbaka lånet inom den period som avtalas. 

Fyll i och få din låneansökan helt utan förpliktelser

E-post*

Telefonnummer*

Fortsätt utan att ange e-post

Zum Angebot Zum Angebot