Så tjänar vi pengar >

Någon som fått lån trots betalningsanmärkning?

Personer som fått lån trots betalningsanmärkningar har sannolikt vänt sig till långivare som ger lån till personer med betalningsanmärkningar.

Det är upp till varje specifik långivare att besluta vilka faktorer som ska väga tyngst när man överväger att bevilja en ansökan om kredit eller lån.  

Dessa faktorer kollar långivaren på: 

En del långivare fokuserar mer på din nuvarande inkomst alltså om du har en betalningsanmärkning eller inte. Andra långivare har som grundkrav att en låntagare inte får lov att ha betalningsanmärkningar, och beviljar således inte några krediter eller lån till en låntagare som har betalningsanmärkningar.  

När ett lån eller en kredit beviljas av långivare tittar man på flera olika faktorer. Det handlar bland annat om din deklarerade inkomst, om du har betalningsanmärkningar och din övriga ekonomiska situation. Det finns dock vissa specifika regler som är stadgade lagmässigt. Bland annat måste man vara över 18 år för att få lov att ta ett lån i Sverige och man får inte ha en aktiv skuld hos Kronofogdemyndigheten.   

Så länge grundkraven är uppfyllda kan en långivare bevilja lån och krediter till dig även om du har en betalningsanmärkning. Det långivare som beviljar lån och krediter till personer med betalningsanmärkningar tittar på är din nuvarande ekonomiska situation, i stället för att titta bakåt i tiden. Betalningsanmärkningar ligger nämligen kvar i upp till 3 år och kan därför ge en missvisande bild av din aktuella ekonomiska situation. 

Vanliga förutsättningar för de som fått lån trots betalningsanmärkningar  

Om du överväger att ta ett lån även om du har en betalningsanmärkning, kan du med fördel titta efter “lån med betalningsanmärkningar”. Det är som sagt upp till varje specifik långivare att besluta om man vill bevilja lån och krediter till låntagare med betalningsanmärkningar eller inte.

Det kan därför vara bra att ta en titt på vilka krav varje specifik långivare ställer när du jämför olika lånealternativ som finns på marknaden. 

 

Fyll i och få din låneansökan helt utan förpliktelser

E-post*

Telefonnummer*

Fortsätt utan att ange e-post

Zum Angebot Zum Angebot