Så tjänar vi pengar >

Vad är ett privatlån?

Ett privatlån är ett lån utan säkerhet också känt som blancolån, där du får använda pengarna till vad du vill. Det betyder att du inte behöver lägga något i säkerhet i lånet som ett hus eller en bil.  

Det här räknas som ett privatlån  

Det finns många olika typer av lån på marknaden. På svenska brukar man säga  “kärt barn har många namn” och det är ett uttryck som stämmer ganska bra på just privatlån. Privatlån, blancolån eller snabblån är alla olika namn på samma typ av lån. Alla dessa lån hör till samma grupp. För att göra lånemarknaden mer transparent kan man kan dela in lånen i två olika grupper. Det är snarare dessa två olika grupper som är mer väsentliga för dig som låntagare, än själva namnen på lånen.   

Namnen på lånen säger ganska lite om vilket typ av lån det faktiskt handlar om. Men genom att läsa vidare här får du massa nyttig information om hur du ska tänka när det kommer till lån. Och då blir det enklare för dig att ta till dig informationen om hur lånemarknaden fungerar och hur den är uppbyggd. 
Det är viktig information för dig som blivande låntagare eftersom det gör det enklare för dig att hitta ett lån som passar just din privatekonomiska situation, vilket både du och din plånbok kan se fram emot. 

Vi ska titta närmre på den första gruppen av lån som privatlån är en del av. Denna grupp av lån kännetecknas av att det inte ställs krav på säkerhet när man ansöker om lånet. Lånen är inte heller bundna till ett specifikt syfte. Det betyder att du som låntagare kan göra vad du vill med pengarna du lånar. 

Olika anledningar varför man tar ett privatlån  

Det finns en hel uppsjö av anledningar till varför man behöver ta ett lån. Det som är viktigt att tänka på är att lån aldrig ska ses som en långsiktig lösning. Man ska med andra ord inte ta nya lån för att kunna återbetala dina tidigare beviljade krediter och lån. Om du står i en ekonomisk situation där du har svårt att återbetala kunna nuvarande krediter och lån ska du istället se över din privatekonomiska situation eftersom du sannolikt lever över dina tillgångar. 

Det här används privatlån till  

Ett privatlån tillhör som sagt den grupp av lån där du som låntagare själv kan bestämma vad du vill använda pengarna till. Det som är karakteristiskt för den här typen av lån är dessutom att du som låntagare inte behöver ha någon säkerhet när du tar lånet. En säkerhet kan till exempel vara kopplat till syftet med lånet. Enkelt förklarat betyder det att det är specificerat i lånevillkoren vad lånet ska användas till.  

Om du till exempel tar ett billån ska pengarna från lånet användas till att köpa en bil. Det betyder att bilen är säkerheten för lånet. Om du som låntagare inte har möjlighet att återbetala lånet kan kreditgivaren använda bilen som säkerhet för att täcka kostnaderna för ditt lån, men det är alltså inte tillfället med privatlån.  

Privatlån kan användas till vad som helst till exempel att köpa resa, en ny cykel eller varför inte en säng. Det är med andra ord helt upp till dig som låntagare att besluta vad pengarna från ditt privatlån ska användas till. Det står inte specificerat i lånevillkoren vad ditt lån ska användas till, vilket ger dig som låntagare stor frihet. 

 

Vad är ett privatlån

Fyll i och få din låneansökan helt utan förpliktelser

E-post*

Telefonnummer*

Fortsätt utan att ange e-post

Zum Angebot Zum Angebot