Så tjänar vi pengar >

Vad är bra ränta på blancolån?

En bra rörlig ränta anses ligga på mellan 2,95 % och 29,95 %.

Men flera faktorer är avgörande när det kommer till räntan. En låg ränta kan vara attraktivt, men om avbetalningstiden på lånet är lång, det vill säga lånets löptid, kan kostanden ändå bli större än med ett lån med högre ränta och kortare avbetalningstid.   

Din ränta baseras på olika faktorer  

När man ska titta på vilka faktorer vilka påverkar räntan på ditt lån, måste man först och främst ta ställning till om det handlar om fast ränta eller rörlig ränta. Den fasta räntan bestäms på förhand och ligger fast under hela lånets löptid. Den rörliga räntan rör sig däremot. Man kan därför säga att det främst är Riksbankens reporänta som påverkar den rörliga räntan. Den fasta räntan påverkas inte av samhällets ekonomiska utveckling och påverkas därför inte i helhet, därför är det mest intressant att titta på vad som påverkar den rörliga räntan.  

Räntan baseras på flera olika faktorer. Bland annat beror det på vilken typ av lån du har för avsikt att ansöka om, men din privatekonomiska situation är också avgörande för vilken ränta du får på ditt lån som låntagare. Enkelt förklarat kan räntan ses som en återspegling av bankens ekonomiska risktagande för att låna ut pengar till dig som låntagare.   

Det vill säga att du som har en stabil privatekonomisk situation där banken anser att risken för att du inte ska kunna betala tillbaka ditt lån i tid inom lånets löptid är liten, får ofta en lägre ränta, än låntagare där risken anses vara högre.  

Samtidigt är det viktigt att förstå att Sverige har fri räntesättning vilket betyder att alla kreditinstitut och långivare har fritt rum att sätta den ränta de önskar. Det gäller därför att som låntagare jämföra de alternativ som finns på marknaden för att säkra dig en så bra och fördelaktig ränta som möjligt på det lån som du vill teckna.   

Så hur avgör du vad som är en bra ränta på blancolån? 

Alla har olika ekonomiska förutsättningar, därför kommer räntan att variera från person till person. Och därför kommer också vad som är en bra ränta att variera. Det finns bara ett sätt att ta reda på vad som är en bra ränta på ett blancolån för just dig, och det är att jämföra de erbjudanden du får från olika långivare. På så sätt kan du hitta den räntan som är bäst för dig.

 

Fyll i och få din låneansökan helt utan förpliktelser

E-post*

Telefonnummer*

Fortsätt utan att ange e-post

Zum Angebot Zum Angebot