Hur många kreditupplysningar är för mycket?
Så tjänar vi pengar >

Hur många kreditupplysningar är för mycket?

Exakt hur många kreditupplysningar per år som är för mycket finns det inget exakt svar till. Men generellt brukar man säga att efter tre kreditupplysningar per år så kommer ytterligare kreditupplysningar att påverka kreditvärdigheten negativt.

Hur många kreditupplysningar är för mycket?

Så kan du låna trots att du har flera kreditupplysningar  

Det finns inget direkt svar på hur många kreditupplysningar man kan ha om man ska låna pengar. Rent faktiskt finns det ingen lag som beskriver hur många, eller få kreditupplysningar man får ha som låntagare. Det enda lagen föreskriver är att låntagaren ska ha en ordnad ekonomi. Däremot kan många låntagare anse att många förfrågningar ger en negativ bild av låntagaren. Förfrågningar är ett uttryck som används inom bank- och finansvärlden och syftar på hur många kreditupplysningar som har gjorts på en låntagare i fråga. Men mer om detta strax. Vi ska först titta närmare på vad som ingår i en så kallad kreditanalys.  

En kreditanalys eller en kreditvärdering kallas den process om långivaren går igenom när du som låntagare ansöker om ett lån. Enkelt förklarat kan man säga att långivaren går igenom din ekonomiska situation när du ansöker om ett lån och värderar om du har goda eller mindre goda chanser att kunna betala tillbaka ditt lån inom den tid som avtalas. När långivaren går igenom din ekonomiska situation tittar man på flera olika parametrar.  

Vi ska dyka ner i vilka parametrar långivarna tittar på. Det är viktig information för dig som låntagare eftersom det gör att du enklare kan förstå lånemarknaden och vilka kriterier som gäller för att kunna bli beviljad ett lån. Det leder i sin tur till att du kan öka dina chanser genom att förbättra din privatekonomiska situation på de parametrar där du själv kan göra en förändring.   

Bland annat tittar långivaren på dina inkomster kontra dina utgifter. Om du går minus månad efter månad kan du inte betala tillbaka ditt lån och är därmed inte en önskvärd låntagare. Din budget ska helt enkelt ligga på plussidan. Dessutom tittar långivaren på antalet förfrågningar, adress, arbetssituation och om du som låntagare har betalningsanmärkningar eller inte.   

Alla faktorer tas med i analysen och slutligen tar långivaren ett beslut om du ska beviljas en kredit eller inte.   

Du som låntagare kan sätta dig in i vilka parametrar långivarna värderar när de analyserar din återbetalningsförmåga. Huruvida du lever upp till alla parametrar är avgörande för om du bli beviljad ett lån eller en kredit. När du har översikt över vilka parametrar som är avgörande vet du vad som är betydelsefullt i just din ekonomiska situation. Det kan exempelvis handla om att du går minus månad efter månad i din hushållsbudget.  

Det kan betyda att du behöver skära i dina utgifter, vilket inte bara kan göra att du hamnar på plus, utan även öka dina chanser att bli beviljad lån och krediter. Det är dock viktigt att förstå att lån och krediter ska betalas tillbaka och inte ska ses som en långsiktig lösning. Därutöver kan du, genom att förbättra din privatekonomiska situation, innan du söker om ett lån eller en kredit få ett billigare lån, men mer om det under nästa avsnitt.   

Nackdelar med att låna med många kreditupplysningar  

Den som långivaren anser har goda chanser att betala tillbaka sitt lån inom den angivna låneperioden, blir oftare beviljad lån och krediter. Men att bli ansedd som en önskvärd lånekandidat har inte bara fördelen att det ökar chanserna för att bli beviljad ett lån, det kan dessutom sänka dina lånekostnader.

Om man tänker efter är det ganska enkel matematik. Ju större risk långivaren tar när pengar lånas ut till en låntagare, desto dyrare blir det för låntagaren.   

Fyll i och få din låneansökan helt utan förpliktelser

E-post*

Telefonnummer*

Fortsätt utan att ange e-post

Zum Angebot Zum Angebot