Så tjänar vi pengar >

Betalningsanmärkning inkasso

Betalningsanmärkning inkasso

 

Om du inte har betalat en räkning i tid får du allt som oftast en påminnelse. Räkningen ska då betalas inom det nya förfallodatumet som står på påminnelseavin. Om du inte betalar skulden inom förfallodatumet kan din skuld överföras till ett inkassobolag.

När din skuld överförts till ett inkassobolag har du en kort tidsram att betala din skuld innan din skuld överförs till Kronofogden och du får en betalningsanmärkning. 

Får man betalningsanmärkning av inkasso? 

Huruvida det är ett inkassobolag som ger en betalningsanmärkning eller inte, skiljer sig åt från land till land. Det finns alltså åtskilliga länder där inkassobolagen ger betalningsanmärkningar men inte i Sverige. I Sverige är det alltså inte inkassobolagen som ger betalningsanmärkningar. Betalningsanmärkningar utfärdas av Kronofogdemyndigheten och det är den myndighet som är ansvarig för betalningsförelägganden i Sverige.  

När ditt ärende överförs till en inkassobolag är det upp till inkassobolaget att skicka ut påminnelser och försöka driva in din skuld. Att driva in en skuld kan enkelt förklaras med att inkassobolaget försöker få dig att betala din skuld. Det kan ske på olika sätt, bland annat genom att inkassobolaget erbjuder dig en avbetalningsplan på din skuld. 

Skillnaden på inkasso och Kronofogden 

Skillnaden på Kronofogdemyndigheten och inkassobolag är att Kronofogden är en statlig myndighet och har åtskilliga befogenheter medans ett inkassobolag endast är ett företag som driver in skulder. Inkassobolagen har alltså till uppgift att lägga upp betalningsplaner och kontakta personer som har påtagit sig en skuld som inte har blivit betalad i tid.   

När din skuld överförds till ett inkassobolag skickas åtskilliga påminnelser och inkassokrav. Inkassokraven som inte betalas skickas sedan vidare till Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten är en statlig myndighet som har i uppdrag att hantera betalningsförelägganden. Med andra ord är det den myndighet som tar hand om ärenden och skulder som inte betalas av privatpersoner och företag i Sverige. 

Inkasso och kreditupplysning  

När din skuld överförs till Kronofogden kan du få en betalningsanmärkning vilket senare syns i din kreditupplysning. En kreditupplysning baseras på åtskilliga uppgifter som bland annat kommer från Kronofogdemyndigheten och Skatteverket.   

Skatteverket hanterar din inkomstdeklaration och det är uppgifterna som står i inkomstdeklarationen som ligger till grund för din kreditupplysning. En kreditupplysning innehåller även uppgifter om hur många kreditupplysningar som har gjorts på dig som privatperson eller företag.  

Det är viktig information för långivaren och det är upp till varje specifik långivare att besluta vilka faktorer i din kreditupplysning som väger tyngst. En del långivare anser att din totala inkomst är viktigast medan andra långivare i större utsträckning fokuserar på betalningsanmärkningar. 
 

Fyll i och få din låneansökan helt utan förpliktelser

E-post*

Telefonnummer*

Fortsätt utan att ange e-post

Zum Angebot Zum Angebot