Så tjänar vi pengar >

Framtidens höghus: byggs av trä

Det växer så mycket överallt och ändå pratas det mycket om hur stor brist det är på bostäder runt om i landet.

Oavsett vilken kommun man vänder sig till kan man oftast läsa om bostadsbristen och om långa köer till allmännyttans bostäder, men det finns kanske en lösning som inte bara är överraskande utan också banbrytande på flera olika sätt. Det handlar ganska enkelt om en helt ny uppfinning som kan förändra mycket.

En början utan slut
I Sverige var bostadsbristen ett stort faktum på 50- och 60-talet. Det skedde en snabb utveckling i samhället som gjorde att allt fler sökte sig till städerna. Något som skapade en bostadsbrist i en utsträckning som aldrig tidigare hade skådats av politikerna. Faktiskt stammar den bostadsbrist som råder idag, från den tiden då stadsbefolkningarna växte. Att det är svårt att söka lägenhet vet nog de flesta, men här får du De bästa tipsen, för det skadar ju trots allt inte att försöka. Men nog om det och tillbaka till lösningen på bostadsbristen.

Men för att förstå dilemmat måste vi backa tillbaka till femtiotalet en stund igen och titta på vilka lösningar man försökte sig på att göra, när bostadskrisen började blir allvarligare. Och då hittar vi  det ökända miljonprogrammet. Du har kanske hört talas om miljonprogrammet förut. Meningen med miljonprogrammet var precis som det låter, att bygga en miljon lägenheter. Och de skulle byggas snabbt, något som man kanske till stor del ångrar idag.

Miljonprogrammets vision
För det var just det faktum att bostäderna skulle byggas så fort som gjorde att man valde billiga, lätthanterliga och enkla material i nyproduktionen av lägenheterna. Det gjorde att man på några få årtionden faktiskt kunde färdigställa en miljon bostäder. En stor befolkningstillväxt har dock gjort bostadsbristen till ett kvarstående faktum, men bristen hade självklart varit större utan miljonprogrammets bostäder. Idag har valet av billiga material visat sig vara en nackdel, eftersom många av bostäderna är i stort behov av renovering, redan efter några få årtionden.

Miljonprogrammet var en stor sensation och fick lov att skapa nya orter utanför stadskärnorna runt om i landet. Man arbetade efter ABC-modellen där a stod för arbete, b för bostad och c för entrum. Det skulle skapa en fin balans och minska behovet av en stor ut- och inpendling till de närliggande, större städerna, som orterna ofta byggdes som en förlängning av. I Stockholm var tunnelbanan ett självklart inslag i dessa orter och i Göteborg fann spårvagnen där på lika självklart sätt. 

Dagens lösningar
Idag tänker man helt annorlunda även om behovet av många bostäder kanske är lika stort och kanske till och med större som det var på den tiden då miljonprogrammet skapades. Miljön och hållbarheten är idag i fokus på ett helt annat sätt, än det var på den tiden. Något som lägger upp till frågan om hur man bygger hållbara, moderna höghus. Det är just här det svenska träet kommer in i bilden. 

Men en stor naturtillgång i from av trä ges möjligheten att bygga hållbara hus i trä. Det är inte bara hållbart, utan också bra för miljön. Det vill säga så länge man planterar nya träd och inte bara hugger ner de befintliga skogarna. Men den stora frågan kvarstår obesvarad - om det överhuvudtaget är möjlig att bygga höghus i trä.

Fyll i och få din låneansökan helt utan förpliktelser

E-post*

Telefonnummer*

Fortsätt utan att ange e-post

Zum Angebot Zum Angebot