Så tjänar vi pengar >

Vad är ränteskillnadsersättning?

Ränteskillnadsersättning är en ersättning som man betalar till banken om man vill lösa ett lån med bunden ränta innan bindningstiden har gått ut.

Anledningen till att ersättningen betalas är för att täcka den förlust som kan uppstå för långivaren mellan då lånet löses och när räntebindningstiden går ut. Jämför lån innan du lånar så du är säker på att du väljer och får bäst villkor från starten.  

Vad är ränteskillnadsersättning

Räkna ut ränteskillnadsersättning 

Du som låntagare har rätt att återbetala ditt lån när du vill, men det är viktigt att förstå att det kan kosta dig en del pengar. Om du har tecknat ett lån med en specifik återbetalningstid och återbetalar lånet innan tidsfristen har löpt ut ställs det krav på dig som låntagare att betala en avgift till banken. Avgiften ska täcka den förlust av ränta som uppstår när du återbetalar lånet tidigare än det som har överenskommits i lånevillkoren. 

Det kan finnas flera orsaker till varför du vill återbetala ett lån innan fristen på lånets löptid. Det gäller alltid att hålla upp för och nackdelar mot varandra innan du väljer att återbetala ditt lån i förtid. Vi ska titta på några vanliga anledningar till varför låntagare väljer att återbetala lån tidigare än vad som har överenskommits i lånevillkoren. Bland annat kan det bero på att du byter bank eller lägger om dina lån genom att samla mindre lån och krediter i ett så kallat samlingslån. Det gäller givetvis att göra upp en kalkyl över de ekonomiska fördelar som uppstår genom att betala av ett lån i tid jämfört med att ha kvar lånet till dess att återbetalningsperioden har gått ut. 

Låt oss ta ett exempel

Om du tecknar ett lån på tio månader räknar banken med att få in ränta alla tio månader. När du återbetalar lånet tidigare, än den återbetalningstid som har avtalats i lånevillkoren, uppstår därför ett underskott. Det vill säga att ditt lån blir billigare än det som har avtalats i lånevillkoren. Banken har därför rätt att ta ut en avgift. 

Den avgift du som låntagare är skyldig att betala banken för att täcka den förlust som uppstår vid en tidigare återbetalning, än den som har avtalats, kallas ränteskillnadsersättning.  

Reglerna för ränteskillnadsersättning skiljer sig åt beroende på när du har tecknat ditt lån. Reglerna ändrades 1 januari 2014. Det betyder att du som har tecknat ett lån innan 1 januari 2014 ska beräkna ränteskillnadsersättning på ett annat sätt än kommande exempel.  

Ränteskillnadsersättningen baseras på skillnaden mellan räntan på ditt nuvarande lån och den aktuella räntan idag. När man pratar om den aktuella räntan tittar man på det som kallas jämförelseränta. Det är jämförelseräntan som ligger till grund för ränteskillnadsersättningen. Jämförelseräntan baseras på den aktuella räntan på bostadsobligationer.  

Ränteskillnadsersättningen kan du räkna ut genom att beräkna räntan, som baseras på jämförelseräntan + 1 %, på den kvarvarande skuld som du skulle haft kvar på lånet om du inte hade betalat av det i förtid. 

Det är med andra ord viktigt att du räknar ut vad det kommer att kosta dig att betala av lånet i fråga tidigare jämfört med om du har kvar lånet. Om det blir en förlustaffär för dig som låntagare bör du kanske överväga att ha kvar lånet till dess att löptiden har gått ut. 

Relaterade inlägg:

Vad är ränta?

Fyll i och få din låneansökan helt utan förpliktelser

E-post*

Telefonnummer*

Fortsätt utan att ange e-post

Zum Angebot Zum Angebot