MoreBanker

Vad är ränteskillnadsersättning?

Ränteskillnadsersättning är en ersättning som man betalar till banken om man vill lösa ett lån med bunden ränta innan bindningstiden har gått ut. Anledningen till att ersättningen betalas är för att täcka den förlust som kan uppstå för långivaren mellan då lånet löses och när räntebindningstiden går ut.Skriv din email för att få fler billiga lånerbjudanden från oss.


Fortsätt utan att ange e-mail

Villkor