Så tjänar vi pengar >

Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev är ett avtal mellan låntagare och långivare, oftast en bank, som bevisar att en skuld finns. I skuldebrevet kan man hitta detaljer om lånet, som vilken ränta det ska vara, löptid och andra villkor.  

Skuldebrev kan i dagligt tal kallas bland annat låneavtal, kreditavtal eller lånehandling. 

Skuldebrevslagen 

I Sverige gäller skuldebrevslagen. Lagen reglerar lånemarknaden och specifikt det avtal som sluts mellan en låntagare och en långivare eller ett kreditinstitut. Skuldebrevslagen utformades för att skydda låntagaren såväl som långivaren. Vi kommer strax gå in på vad ett skuldebrev innehåller, vilka uppgifter du hittar i det och vad skuldebrevet faktiskt reglerar.   

Ett skuldebrev kan tyckas vara lite invecklat, men när allting kommer omkring så är det ganska logiskt. De som överväger att ta ett lån eller att ansöka om en kredit hos ett kreditinstitut, eller via en förmedlare kan med fördel sätta sig in i vad som gäller när det kommer till skuldebrev.   

Det är inte minst en fördel att känna till både dina skyldigheter och rättigheter som låntagare samtidigt är det bra att känna till vad långivaren har för skyldigheter gentemot dig som låntagare när du får beviljat ett lån eller en kredit i Sverige.   

För att du enklare ska kunna förstå vad ett skuldebrev är för något behöver du först och främst känna till att det finns två olika typer av skuldebrev. Det första skuldebrevet, kallar man ett enkelt skuldebrev och den andra typen är ett löpande skuldebrev. Det två skuldebreven skiljer sig åt på olika sätt och här nedan ska vi titta närmare på vad skillnaden. Men först och främst så ska du få information om vad ett skuldebrev ska innehålla.  

Här är ett urval av de uppgifter som ett skuldebrev ska innehålla enligt lag:  

  • Ränta  
  • Avgifter  
  • Löptid på lånet  
  • Dröjsmålsavgifter  
  • Vem som är skyldig att betala skulden  

Om du tar en snabb titt på punkterna ovan ser du att skuldebrevet innehåller ungefär samma uppgifter som står i ditt låneavtal. Man kan säga att ditt låneavtal eller dina lånevillkor är detsamma som ditt skuldebrev. Skuldebrevet innehåller alltså alla uppgifter som rör lånets villkor. 

Enkla och löpande skuldebrev  

Som tidigare nämnt finns det alltså 2 olika typer av skuldebrev. Det är upp till långivaren att välja vilket typ av skuldebrev som ska användas när ett lån eller en kredit beviljas. Långivaren använder de olika typerna av skuldebrev utifrån de förutsättningar som råder för långivaren. Om en långivare i framtiden vill kunna sälja din skuld till en annan långivare behöver långivaren ha ett löpande skuldebrev.  

Enkelt skuldebrev  

Ett enkelt skuldebrev innehåller uppgifter som rör ditt lån och framför allt vem som är skyldig att återbetala lånet till långivaren. Ett enkelt skuldebrev utställs till en person eller långivare och kan inte vidareges till någon annan.   

Löpande skuldebrev  

Löpande skuldebrev är ett skuldebrev som kan överlåtas till annan part. Det betyder att långivaren i fråga kan sälja eller ge skuldebrevet vidare till en annan långivare. Ett löpande skuldebrev innehåller samma uppgifter som ett enkelt skuldebrev.  

 

Fyll i och få din låneansökan helt utan förpliktelser

E-post*

Telefonnummer*

Fortsätt utan att ange e-post

Zum Angebot Zum Angebot