MoreBanker

Vad är amortera?

En amortering är en avbetalning på en skuld. Det vill säga, det är amorteringen som gör att skulden minskar. Tre vanliga amorteringsplaner är rak amortering, amorteringsfritt och annuitet. Vid rak amortering är beloppet man amorterar konstant, men den totala utgiften för lånet minskar då räntebeloppet minskar. Om det är amorteringsfritt sker ingen amortering under lånets livslängd, det sker istället en stor amortering vid lånets slut.Vid annuitetsbetalning betalas samma belopp under hela löptiden.

Skriv din email för att få fler billiga lånerbjudanden från oss.


Fortsätt utan att ange e-mail

Villkor