Så tjänar vi pengar >

Vad är amortera?

En amortering är en avbetalning på en skuld. Det vill säga, det är amorteringen som gör att skulden minskar.

Tre vanliga amorteringsplaner är rak amortering, amorteringsfritt och annuitet. Vid rak amortering är beloppet man amorterar konstant, men den totala utgiften för lånet minskar då räntebeloppet minskar. Om det är amorteringsfritt sker ingen amortering under lånets livslängd, det sker istället en stor amortering vid lånets slut. Vid annuitetsbetalning betalas samma belopp under hela löptiden. 

Amortering är ett begrepp som används inom lånebranschen. Enkelt förklarat betyder amortering avbetalning. För att kunna förstå vad amortering är för något behöver du känna till hur ett lån är uppbyggt. Vi ska därför titta närmare på hur det går till när du börjar betala av på ett lån som du har fått beviljat av en långivare eller ett kreditinstitut. När du tar ett lån väljer du en summa som du vill låna och en återbetalningsperiod.   

Återbetalningsperioden kallas populärt inom lånebranschen för löptid. Lånets löptid är alltså den tid du har för avsikt att låna pengarna från långivaren. Det betyder samtidigt att du har skyldighet att återbetala lånet inom löptiden.  

Exempel  

Låt oss ta ett exempel för att göra det så enkelt som möjligt: Om du tar ett lån på 1000 kr med en löptid på två månader blir amorteringen 500 kr per månad. Man tar alltså lånebeloppet och dividerar med det antal månader som löptiden utgör. Observera dock att exemplet här inte tar med räntan. Ränta tillkommer på alla lån och krediter och är alltså en avgift som tillkommer utöver det du amorterar på ditt lån. Därutöver tillkommer även avgifter så som uppläggningsavgifter har vi avgift per månad, men nu tillbaka till amortering igen.  

Som du kan se i exemplet ovan är amorteringen endast det du betalar av på din faktiska skuld. Det finns flera olika typer av lån på marknaden och olika lånetyperna har olika typer av amortering. Vi ska nu titta närmare på vilka typer av amortering som finns på lån och krediter i Sverige. Rent generellt finns det tre typer av amorteringar på lån och dessa kan du läsa mer om här nedan.  

  • Rak amortering  

Med rak amortering menas att du betalar ett konstant belopp under hela lånets löptid. I takt med att din skuld minskar också räntan på lånet och även det belopp du amorterar.  

  • Amorteringsfritt  

Många låntagare väljer att ta lån som är amorteringsfria. Amorteringsfria lån innebär att du inte betalar av någonting på själva skulden utan endast räntorna och avgifterna på lånet under lånets hela löptid förutom precis i slutet av lånets löptid.  

När du väljer ett amorteringsfritt lån har du alltså hela lånet utbetalt och betalar inte av någonting på själva skulden för en lånets löptid håller på att ta slut. I slutet av löptiden betalar du av hela skulden. det som är viktigt att veta när det kommer till amorteringsfria lån är att du under hela lånets löptid betalar ränta och avgifter på lånet.  

Låt oss ta ett enkelt exempel: om du lånar 1000 kr med en löptid på tre månader betalar du endast ränta och avgifter på lånet de två första månaderna. Vid löptidens slut, alltså den tredje månaden, betalar du tillbaka hela skulden på 1000 kr.   

  • Annuitetsbetalning  

Annuitetsbetalning är en av de vanligaste amorterings modellerna som används på lån i Sverige. När du väljer annuitetsbetalning betalar du samma amorteringsbelopp under hela lånets löptid. När lånet beviljas görs en uträkning där hela lånesumman divideras med antal månader som utgör löptiden. 

Fyll i och få din låneansökan helt utan förpliktelser

E-post*

Telefonnummer*

Fortsätt utan att ange e-post

Zum Angebot Zum Angebot