Så tjänar vi pengar >

Varför görs en kreditupplysning?

En kreditupplysning har framförallt två funktioner och görs alltid.   

  1. Dels för att skydda kreditgivaren (banken, arbetsgivaren, hyresvärden och så vidare) från att ta onödiga risker.
  2. Men också för att skydda individen från att personen skuldsätter sig och får ekonomiska problem. 

Olika anledningar varför det görs en kreditupplysning 

I Sverige är det kreditupplysningslagen som föreskriver när och hur kreditupplysningar ska tas. En kreditupplysning innehåller en hel del uppgifter om dig som privatperson eller företag. Bland annat innehåller kreditupplysningen information om ekonomi, personuppgifter, folkbokföring, civilstånd och även andra uppgifter. 
Alla uppgifter används av kreditgivaren eller långivaren för att analysera din ekonomiska situation som låntagare. Långivaren behöver analysera din ekonomiska situation för att kunna vara säker på att du som låntagare kan betala tillbaka de pengar du lånar inom den tid som anges i låneavtalet.  

Men det kan finnas andra anledningar till varför man tar en kreditupplysning, än just när man ansöker om ett lån eller en kredit. Givetvis är det vanligast att kreditupplysningar tas när man söker om ett lån eller en kredit men vi ska titta närmare på vilka andra situationer som också kan bli aktuella. Det är bra information för dig att veta som privatperson om du skulle få information om att en kreditupplysning har tagits på dig som du inte kan förstå anledningen till.  

I grund och botten handlar kreditupplysningar om att försäkra sig om att det uppgifter en person lämnar stämmer. Upplysningarna i en kreditupplysning kommer från diverse myndigheter i Sverige. Dina inkomstuppgifter, som finns med i kreditupplysningen, kommer från Skattemyndigheten. Det är din taxerade inkomst från året innan som ligger till grund för de ekonomiska upplysningarna som finns i en kreditupplysning.  

Upplysningar om du har en betalningsanmärkning eller aktivt skuldsaldo kommer från Kronofogdemyndigheten och är viktig information för beställaren. När det rör sig om lån och krediter är det nämligen förbjudet i Sverige att bevilja lån och krediter till personer som har ett aktivt skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.  

Vi ska titta utanför boxen och nämna andra situationer när en kreditupplysning kan bli aktuell. Bland annat kan det vara när du ska betalat för en produkt eller tjänst senare än vid själva köptillfället. Om du ska ta ett telefonabonnemang till din mobiltelefon kan det bli aktuellt med en så kallad mikroupplysning, som är en kreditupplysning som bara innehåller grundläggande uppgifter. Telefonbolaget använder bland annat uppgifterna för att registrera dig som står på abonnemanget korrekt.  

Fyll i och få din låneansökan helt utan förpliktelser

E-post*

Telefonnummer*

Fortsätt utan att ange e-post

Zum Angebot Zum Angebot