Så tjänar vi pengar >

Avdragsgilla räntor

I Sverige är de flesta räntor är avdragsgilla. Det betyder att du som privatperson har rätt att dra av kostnaden för dina räntor, vilket är en fördel för dig som låntagare. Men det är viktigt att veta att alla räntor inte är avdragsgilla. Nedan kan du se exempel på vilka räntor som är avdragsgilla och lån där räntan inte är avdragsgill. 

När du beräknar kostanden för ditt lån är det viktigt att ta med det faktum att du kan dra av kostnaderna för räntan i din inkomstdeklaration. Det kan resultera i att kostnaden för lånet blir väsentligt lägre än det du tidigare har förväntat, vilket ger dig en mer noggrann och mer rättvisande uträkning. 

Få avdrag på den nominella räntan 

Avdrag kan göras för den nominella räntan du har betalat på ett lån. Avdrag kan göras på 30% av räntekostnaden upp till 100 000 kr per år. För att kunna göra avdrag måste du ha betalt skatt som du kan göra avdrag på, betalat ränta under det taxeringsår som avdraget gäller, samt vara betalningsansvarig för lånet. 

Det är bara den nominella räntan du kan göra avdrag för, andra avgifter som tex uppläggningsavgifter kan det inte göras avdrag för i deklarationen. 

Exempel på avdragsgilla räntor   

Att ha möjlighet att dra av din ränta i din deklaration är en stor fördel för dig som privatperson och det kan finnas en hel del pengar att spara. Därför är det viktigt att sätta sig in i vilka regler som gäller när det kommer till avdragsgilla räntor. 

Generellt sett kan man säga att de flesta räntor på lån i Sverige är avdragsgilla, men som alltid finns det undantag. Nedan kan du se exempel på räntor som inte är avdragsgilla. Vid tecknande av så kallade konsumtionslån såsom privatlån, sms-lån, mini-lån eller mikrolån har du som låntagare rätt att göra avdrag på räntan i din deklaration.  

Du behöver inte själv rapportera in räntan till Skattemyndigheten eftersom detta sker automatiskt. Alla långivare och kreditinstitut i Sverige rapporterar den räntan som du som låntagare har betalat in under årets lopp. Kreditinstituten och långivarna skickar uppgifterna till Skatteverket som sedan för in dessa i din deklaration. När du mottar din deklaration är därför den ränta du har betalt under årets lopp redan förtryckt på blanketten. 

Lån där du inte kan få avdrag 

Det finns som tidigare nämnt även en del undantag från regeln. Undantagen som Skatteverket har satt upp gäller för följande lån:  

  • Lån som kommer från bostadsrättsföreningar  
  • Bankgarantiavgift  
  • Fristående CAP-avtal  

Observera att ovanstående endast är ett utplock och att reglerna kan ändras löpande. Kontakta Skattemyndigheten för en fullständig och uppdaterad förteckning.  

Räntan och avgifter på ovanstående lån är alltså inte avdragsgilla i Sverige. Det betyder att du som privatperson inte har rätt att göra avdrag för de avgifter och räntor du betalar i din inkomstdeklaration.  

De avdrag du kan göra för räntekostnaden på dina lån utgör en stor del av lånets totala kostnad. Om du väljer att teckna ett lån som inte har en avdragsgill ränta bör du därför vara extra uppmärksam när du beräknar kostnaden för lånet. Genom att göra en budget över din privatekonomiska situation kan du försäkra dig om att du har rad att återbetala lånet i fråga inom löptidens frist.

Fyll i och få din låneansökan helt utan förpliktelser

E-post*

Telefonnummer*

Fortsätt utan att ange e-post

Zum Angebot Zum Angebot