MoreBanker

Vad betyder ÅOP?

ÅOP är en förkortning för Årliga Omkostnader i Procent. Detta uttryck är de samlade kostnaderna per år under lånets löptid uttryckt i procent. Det är ett särskilt användbart begrepp eftersom att det inkluderar en stor mängd kostnader och uppstartsavgifter som annars kan vara svåra att genomskåda.

När du startar upp ett lån kommer det att finnas en rad startutgifter som också inräknas i ÅOP:n. Detta inkluderar utgifter såsom:

  • Stiftelsesprovision
  • Expeditionsavgift
  • Anmälningsavgift
  • Dokumentavgift
  • Räntor
  • Sammansatta räntor
  • M.m.

Många av dessa utgifter vägs olika hos diverse långivare, och därför kan det vara omöjligt att jämföra lånepriser. Med ÅOP som ett samlat begrepp blir de ogenomskådliga utgifterna och avgifterna samlade och utryckta i procent av lånebeloppet.

Dock bör du vara uppmärksam på att ÅOP också kan vara omedelbart missvisande eftersom procentsatsen är per år. Ett kortare lån har typiskt sätt högre återbetalning och en hög ÅOP, men då lånetiden på kortvarande lån inte är designade för att löpa över ett helt år kommer ÅOP:n att vara onaturligt hög. I gengäld kommer lånet inte att nå flera ränte-år.

Ett lån med längre löptid och låg återbetalning betyder färre årliga kostnader, men dessa längre lån innehåller ofta flera ränte-år, vilket betyder att räntan ska läggas till åtskilda gånger.

ÅOP är ett effektivt redskap för att jämföra lån med ens löptid, då utgifter blir direkt jämförda. Det är dock missvisande om du jämför lån med olika löptid. I så fall rekommenderar TjekLån att du kikar på kreditkostnaderna som utgångspunkt för jämförelsen.

Skriv din email för att få fler billiga lånerbjudanden från oss.


Fortsätt utan att ange e-mail

Villkor