MoreBanker

Vad är sammansatta räntor?

Sammansatta räntor är den räntekostnaden som du betalar av de räntor som löpandes läggs till ditt lån.

Det är av yttersta vikt att du är uppmärksam på hur ofta räntor skrivs till ditt lån. Ju oftare det tillskrivs räntor desto mer ska du betala i sammansatta räntor. Sammansatta räntor kommer alltså att vara högre vid månadsenlig räntetillskrivning jämfört med den årliga räntetillskrivningen.

Varje gång en ränta tillskrivs stiger det lånade beloppet och den kommande gången ska räntan beräknas av ett högre belopp än förra gången.

Om du vill räkna ut månadsenliga räntor och därmed också sammansatta räntor kan du använda vår låneberäknare.

Skriv din email för att få fler billiga lånerbjudanden från oss.


Fortsätt utan att ange e-mail

Villkor