MoreBanker

Vad är en kreditränta?

Krediträntor är detsamma som nominell årlig ränta, vilket tidigare uttrycktes som en effektiv ränta.

I den senaste kreditavtalslagen har man använt uttrycket kreditränta. Vissa långivare har felaktigt förväxlat kreditränta med ÅOP. Detta är dock en felaktig förväxling då uttrycken täcker olika kostnader. Du kan läsa mer om ÅOP här.

Uttrycket täcker den årliga faktiska återbetalningen av ditt lån inklusive sammansatta räntor. Därmed tar krediträntan alltså hänsyn till antalet räntetillskrivningar per år, vilket betyder att den ger en ganska rättvis bild av kostnaderna som är bundna till ett lån.

Skriv din email för att få fler billiga lånerbjudanden från oss.


Fortsätt utan att ange e-mail

Villkor